Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach - Biuletyn Informacji Publicznej     
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach - BIP
Sprawozdanie finansowe
Data: 2019-04-24 13:28:37
W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych na stronie internetowej informuję, że sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach umieszczone są zgodnie §34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2471), na stronie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjego Szkół Gminy Opatówek: http://zeas.opatowek.pl 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

© Szkoła Chełmce 2011    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja    Kontakt